Kvalitet

Sedan 2002 är företaget certifierade enligt standard ISO 9001:2015. I maj 2014
blev vi även certifierade enligt EN 1090-1.

Vår kvalitetspolicy innebär:

  • Att vi ska leverera på utlovad leveransdag.
  • Att vi ska leverera kvalitet och kvantitet enligt utlovad specifikation.
  • Att alla medarbetare tar ansvar för eget arbete.
  • Att vi gör ständiga förbättringar.

Miljö

Vi är inte certifierade enligt någon standard. Vi har dock genomgått en miljöutredning som visade
att företaget bedöms drivas på ett relativt rent och välordnat sätt ur miljösynpunkt, och den medför inte
några större utsläpp till vare sig luft, vatten eller mark. Den bedöms inte heller medföra några större
störningar på omgivningen.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att vi i den dagliga verksamheten skall sträva efter att ständigt förbättre och förebygga skadlig inverkan på miljön.

Detta innebär:

  • Att vi vid varje beslut skall ta miljöhänsyn.
  • Att vi skall följa gällande lagar och förordningar.
  • Att vi skall arbeta med våra miljömål.

Certifierade enligt ISO 9001:2015 och EN1090-1.