Kvalitet

Stiglöv tillverkar kvalitetsprodukter för säkert montage av VVS och ventilation. Samtliga produkter är tillverkade efter Svenska Boverkets riktlinjer för brandklassning. Sedan 2002 är Stiglöv certifierade enligt ISO 9000 och vi strävar ständigt efter att förbättra oss. Ambitionsnivån är hög och vi sätter upp nya mål för att bli en ännu bättre leverantör.

Kvalitetspolicy

Våra produkter ska möta, och helst överträffa, kundernas kvalitetsförväntningar samt produceras och levereras med goda tillverknings- och arbetsförhållanden.

Vår kvalitetspolicy innebär följande:

 • Leverera kvantitet och kvalitet enlig utlovad specifikation.
 • Leverans på utlovat leveransdatum.
 • Arbeta med ständiga förbättringar inom hela vår verksamhet.
 • Alla medarbetare tar ansvar för eget arbete och utför kvalitetskontroller.
 • Varje anställd ska ha kunden i fokus samt sträva efter en hög kvalitetsnivå i sitt arbete.
 • Kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar för att leva upp till kraven från kunder, intressenter och aktuella lagkrav.

Stiglövs är certifierade enligt standard ISO 9001:2015 sedan 2002 samt certifierade enligt EN 10901–1 sedan 2014. Våra egentillverkade produkter CE-märkta.

Hållbarhet

Vi vill att våra produkter ska bidra till en hållbar utveckling gällande klimat, miljö, hälsa och levnadsförhållanden. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i vår verksamhet för att minska all tänkbar negativ miljöpåverkan, bland annat maximerar vi användningen av material för att minska skrot och övrigt restavfall. Att arbeta aktivt mot våra miljömål är en viktig del av verksamheten och alla våra beslut värderas utifrån miljöaspekten.

Vi vill fortsätta tillverka bra produkter som ska hålla i framtiden och förebygga skadlig inverkan på miljön. Ett led i det arbetet är att alla våra produkter har byggvarudeklarationer.

Miljöpolicy

Att arbeta med våra miljömål är en viktig del i vår verksamhet.

Vår miljöpolicy innebär att vi ska sträva efter minskad miljöpåverkan genom att använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt. 

 Vi ska:

 • Ta ansvar för miljön genom att följa de lagar och förordningar som avser vårt miljöansvar.  
 • Ständigt arbeta med förbättringar i vår verksamhet för att minska tänkbar negativ miljöpåverkan. Detta genom att besluten vi tar värderas utifrån miljöaspekten och vad som tekniskt är möjligt.
 • Alltid sträva efter att maximera användningen av material så att vi där igenom minimerar skrot och övrigt restavfall samt att våra produkter ska bidra till en hållbar utveckling. 
 • Arbeta för ett minskat resursutnyttjande av råvaror och energi.
 • Arbeta med ständiga miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
 • Arbeta med våra miljömål eftersom det är en viktig del i vår verksamhet gällande klimat, miljö, hälsa och levnadsförhållanden. 

Våra certifikat

Svenskventilation Medlem ISO EN 1090 2

Vi vill höra mer från dig

Hos oss är det du som kund som står i fokus. Vi vill alltid att du ska känna dig väl bemött och vi gör vårt bästa för att hjälpa till, inga frågor är för små för att ställa och vi ska ge snabb och professionell återkoppling

Den personliga kontakten med våra kunder har alltid varit viktig för oss, så vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss